Welkom

Staccato Coaching

Staccato Coaching is op 1 maart 2010 opgericht door Tecla van der Loos (Coach en Re-integratiedeskundige).

De naam Staccato Coaching is ontstaan vanuit het woord Staccare, hetgeen letterlijk betekent losmaken. In de muziek wordt een noot die staccato gespeeld moet worden wordt (veel) korter gespeeld dan zijn nootduur aangeeft.

Lees meer

Coaching

Staccato Coaching biedt persoonlijke coaching, gerelateerd aan arbeid, in het bijzonder in die situaties waar een goede aanpak wordt gezocht bij preventief ziekteverzuim.

Lees meer

Re-integratie

Re-integratie betekent letterlijk “weer laten functioneren”. Als een werknemer arbeidsongeschikt is geworden dient de werkgever inspanningen te verrichten, gericht op de mogelijkheid om de werknemer weer in het arbeidsproces op te nemen.

Lees meer

Outplacement

Outplacement is bedoeld voor mensen die niet meer in hun huidige werkkring en functie werkzaam kunnen/mogen zijn. Dit vanwege bijvoorbeeld  een reorganisatie of een (dreigend) conflict en als gevolg hiervan op zoek zijn naar ander werk.

Lees meer